فروش اقساطی تویوتاRAV۴ مدل ۲۰۱۶ با شرایط ۶و ۱۲ ماههعظیم خودرو شرایط فروش اعتباری تویوتا RAV4 با تحویل ۹۰ الی ۱۲۰ روزه را به شرح زیر اعلام کرد:

 قیمت این خودرو ۲,۰۵۹,۲۰۰,۰۰۰ریال است وپیش پرداخت اولیه در زمان ثبت نام تقریبا ۱,۱۳۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال و پیش پرداخت مرحله دوم ۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال است .

اقساط طرح ۶ ماهه برای فروش این خودرو ۱۶۲,۹۷۶,۰۰۰ ریال و طرح ۱۲ ماهه ۹۰,۹۹۲,۰۰۰ ریال می باشد.  ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه، 17 شهريور ماه ، 1395
دایرکتوری